Vetweb AS – Personvernerklæring

1. Introduksjon

Vi ønsker å verne dine personlige opplysninger på best mulig måte ved å håndtere dem med respekt og profesjonalitet. Vi ønsker å være åpne i måten vi behandler dine personlige opplysninger på. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvilken type informasjon vi samler inn og håndterer. I denne erklæringen, og på dette nettstedet, refererer Vetweb til oss og vi til Vetweb AS. I denne erklæringen kalles dine opplysninger enten personopplysninger, personlige opplysninger eller personlig informasjon. Det forekommer også at vi benytter fellesbegrepet håndtering av slik personlig informasjon om behandling, innhenting, beskyttelse eller lagring av dine personopplysninger. Hver enkelt klinikk og veterinær har ansvar for at de opplysninger som legges inn i systemet er korrekte og i henhold til reglene i personvernforordningen. Vetweb AS står som hovedansvarlig for hvordan dataen lagres i systemet når den først er lagt inn der.

EUs generelle databeskyttelsesforskrift (forkortet GDPR) inneholder bestemmelser og krav til behandling av personlig identifiserbar informasjon. Forretningsprosesser der personopplysninger håndteres, må bygges med personvern som struktur og som standard. Vetweb behandler ingen personopplysninger uten lovlig grunnlag, fastsatt av forskriften, ei heller uten å ha mottatt samtykke fra eier av informasjonen. Personopplysninger er informasjon som kan kobles til et bestemt individ, f.eks. navn, personnummer, kontaktopplysninger m.m.

2. Behandlingsansvarlig og databeskyttelsesansvarlig for Vetweb i Norge

Daglig leder i Vetweb AS, fungerer som behandlingsansvarlig. Daglig leder har også som oppgave å overvåke at all personlig informasjon i systemet håndteres i henhold til GDPR og andre gjeldende lover og forskrifter.

Kontaktinformasjon:
Vetweb AS
Tollbugata 13
0152 OSLO
E-post: post@vetweb.no
Bedrifts-ID/ Org.nr: 986014942

3. Hvilke personlige opplysninger behandles?

Når det legges inn en timeavtale, eller notat/anmerkning i journal (som feks diagnose), eller hvis det bestilles produkter, tjenester eller materialer fra en andrepart (leverandør), lagrer vi følgende personlig informasjon i vårt system:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Telefonummer
 • Adresse
 • Epostadresser
 • Opplysninger om kjæledyret
 • Opplysninger om tidligere journaler, veterinærer og lignende

4. Formålet med behandlingen

Kontaktinformasjon og annen relevant journal- historikk og informasjon, som nevnt ovenfor, samles primært fordi vi har behov for å:

 • Sette opp avtaler
 • Sende ut innkallelser og påminnelser
 • Stille diagnoser
 • Henvise til andre klinikker eller spesialister
 • Innsending av prøver til laboratorier
 • Utstede resepter
 • Utstede dokumenter som f.eks. pass til ditt dyr
 • Betalingsoppfølging
 • Besvare spørsmål om tidligere kjøp
 • Rapportere til Mattilsynet
 • videreformidle nødvendig informasjon ved chip-merking av dyr

5. Hvor lenge er informasjonen lagret?

Vi oppbevarer personopplysninger i den tidsperioden som er nødvendig for de ovennevnte formålene eller hva lovene og forskriftene krever (i forhold til for eksempel sikkerhet, beskatning, bokføring). Når du ønsker og ber om at vi sletter informasjonen om deg kan du være trygg på at vi sletter den og det vil skje på en forsvarlig og sikker måte.

6. Hvem deler vi vår informasjon med?

Når det deles eller videresendes personopplysninger, overholder vi lover og forskrifter. Ved slike tilfeller kan det deles personlig informasjon, for eksempel med spesialister, andre veterinærer og med myndigheter. Det deles ikke personlig informasjon med markedsføringsselskaper.

7. Informasjonssikkerhet

Vetweb AS jobber systematisk og kontinuerlig med informasjonssikkerheten i databasen vår. For å beskytte de innsamlede personopplysningene bruker vi tekniske hjelpemidler.

8. Endringer i informasjon

Det er svært viktig at de personlige opplysningene vi har om deg i systemet er oppdatert og korrekt. Du har når som helst rett til innsyn i de opplysninger Vetweb/ herunder hver klinikk/veterinær innehar om deg. Vennligst ta kontakt snarest hvis du:

 • Har spørsmål angående databeskyttelse
 • Ønsker å vite hvilken type informasjonen Vetweb og klinikker, som bruker Vetweb, har om deg
 • Opplever at informasjon vi har om deg er uriktig
 • Vil oppdatere kontaktinformasjonen eller opplyse om eierskifte til ditt kjæledyr
 • Vil justere/endre den personlige informasjonen som behandles og lagres av oss

9. Hva gjør vi ved eventuelle sikkerhetsbrudd

Vetweb AS informerer deg straks det har skjedd et sikkerhetsbrudd. Med sikkerhetsbrudd mener vi hacking, ulovlig sletting, redigering eller videresending av personlig informasjon, enten ved et uhell eller med dette som formål - eller hvis noen på noen som helst måte får ulovlig tilgang til din personlige informasjon.

I meldingen du mottar fra oss vil vi kommunisere følgende: Hva som har skjedd hvis dine personlige opplysninger har blitt utsatt for et sikkerhetsbrudd og hvilken type personopplysninger som kan ha blitt rammet.

Vetweb, klinikker og veterinærer har ansvar for å undersøke årsaker til eventuelle sikkerhetsbrudd og dets virkninger. Selskapet vil også sette i gang alle nødvendige tiltak for å avslutte sikkerhetsbrudd, begrense konsekvensene og sikre at lignende hendelser ikke skjer igjen.